กิจกรรม
ล่าสุดของคุณ
!

ยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือที่เก็บประวัติการใช้งานของคุณ

เราได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากการค้นหาก่อนหน้านี้ของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

???private_mode_title???

???private_mode_text???

ยางรถยนต์ที่ถูกเรียกดูล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกเรียกดูล่าสุด

การค้นหาครั้งล่าสุด

พันธมิตรของมิชลิน ไกด์ ในประเทศไทย

www.facebook.com/MichelinGuideThailand
#MichelinGuideBangkok

ขอบคุณทุกแรงผลักดันที่ทำให้เกิดมิชลิน ไกด์ ในประเทศไทย

มืออาชีพในสายงานด้านบริการ

ด้วยความเป็นมืออาชีพ ความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ และความปรารถนาที่จะทำให้ลูกค้าพึงพอใจ คนกลุ่มนี้ทำงานในแต่ละวันโดยเน้นคุณภาพเป็นหลัก ช่วยให้การคัดสรรและจัดอันดับของคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ดำเนินอยู่ต่อไปได้และมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลทุกปี  อย่างไรก็ตาม คู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ไม่ได้เน้นการคาดการณ์แนวโน้มด้านอาหารในอนาคต แต่เป็นการบันทึกแนวโน้มในปัจจุบันและสะท้อนความไม่หยุดนิ่งที่จะปรับตัว รวมถึงความมีชีวิตชีวาของอุตสาหกรรมอาหารซึ่งมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา

ลูกค้า

ผู้อ่านถือเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าสำหรับคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ เพราะเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญ เมื่อผู้อ่านเข้าพักในโรงแรมหรือใช้บริการในร้านอาหาร พวกเขาจะทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบไปในตัว  ตั้งแต่ปี 2472 เป็นต้นมา มิชลินได้สำรวจความคิดเห็นของผู้อ่านผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจที่ตีพิมพ์อยู่ในคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’  นอกจากนี้ จดหมายและอีเมลราว 45,000 ฉบับที่ได้รับจากผู้อ่านทุกปียังถูกใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ตรวจสอบของมิชลินในการเลือกร้านอาหารที่จะแวะไปชิมและยกระดับคุณภาพการคัดสรรร้านอาหาร  ความคิดเห็นต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นเสียงชื่นชม วิพากษ์วิจารณ์ หรือเป็นเพียงการพูดคุยธรรมดา ทำให้ได้ทราบผลตอบรับที่มีมาอย่างต่อเนื่องบนฐานของความเชื่อมั่นระหว่างคู่มือ ‘มิชลินไกด์’ กับผู้อ่าน

Platinum Partner - การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (Tourism Authority of Thailand)

 

 

 

 

 

Official Partners