กิจกรรม
ล่าสุดของคุณ
!

ยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือที่เก็บประวัติการใช้งานของคุณ

เราได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากการค้นหาก่อนหน้านี้ของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

???private_mode_title???

???private_mode_text???

ยางรถยนต์ที่ถูกเรียกดูล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกเรียกดูล่าสุด

การค้นหาครั้งล่าสุด

ผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดทำคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’

www.facebook.com/MichelinGuideThailand
#MichelinGuideBangkok

ขั้นตอนการตรวจสอบของคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’

เป้าหมายของคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ คือการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้อ่าน...ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เดินทางและทานอาหารเพื่อธุรกิจหรือความเพลิดเพลินก็ตาม  คุณภาพเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญ ความใส่ใจในทุกรายละเอียดเป็นปรัชญาในการทำงานของเรา และความถูกต้องแม่นยำคือหลักการที่เรายึดถือ

 

จำนวนผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ แต่ละปีอยู่ที่ราว 500 คน

  1. บรรณาธิการใหญ่กำหนดการออกรอบตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ โดยในแต่ละปีผู้ตรวจสอบของมิชลินจะได้รับมอบหมายให้ตรวจประเมินร้านอาหารในภูมิภาคที่แตกต่างออกไปจากเดิมเป็นเวลานานหลายเดือน
  2. ผู้ตรวจสอบจะทำงานนอกสถานที่เดือนละ 3 สัปดาห์ ทั้งค้นหา ตรวจสอบ และยืนยันการให้บริการของที่พักและร้านอาหารต่างๆ  โดยจะกลับเข้าสำนักงานมิชลินในสัปดาห์ที่ 4 เพื่อนำเสนอรายงานและเตรียมความพร้อมสำหรับแผนการเดินทางครั้งต่อไป ก่อนการเดินทางแต่ละครั้ง ผู้ตรวจสอบจะเตรียมวางแผนการทำงานตลอดทั้งสัปดาห์อย่างเป็นระบบด้วยการติดตามข่าวสารในท้องถิ่น ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์และการแสดงความคิดเห็นของลูกค้า รวมถึงสอบถามร้านอาหารแนะนำจากคนในพื้นที่  เรียกได้ว่าเป็นงานภาคสนามอย่างแท้จริงเลยทีเดียว
  3. เมื่อผู้ตรวจสอบออกรอบตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว ต้องมารวมตัวเพื่อคัดเลือกร้านอาหารร่วมกัน ทั้งนี้ จะมีการจัดประชุมเพื่อพิจารณามอบรางวัลดาวมิชลิน (Star Sessions) โดยมีบรรณาธิการใหญ่ของคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ฉบับประจำเมืองหรือประเทศนั้นๆ  ตลอดจนผู้ตรวจสอบและผู้บริหาร ‘มิชลิน ไกด์’ เข้าร่วมการประชุม  หากมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้น จะมีการเข้าตรวจสอบร้านอาหารหรือที่พักนั้นๆ อีกครั้งจนกว่าผลการตัดสินจะเป็นเอกฉันท์
  4. การเขียนเนื้อหาในคู่มือจะเริ่มขึ้นเมื่อได้รับผลการรายงานทั้งหมดจากผู้ตรวจสอบ  โดยทีมอำนวยการจะปรับแผนที่ถนนและข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ให้สอดคล้องตามรายงานล่าสุด ในขณะเดียวกันนักเขียนจะเตรียมเขียนบทความ บทบาทของผู้ตรวจสอบไม่ใช่การตัดสินศาสตร์และศิลป์ทางด้านอาหารของประเทศหนึ่ง ประเทศใด แต่คือการประเมินคุณภาพวัตถุดิบ ความกลมกล่อมของรสชาติ และลักษณะเฉพาะตัวของเชฟที่สื่อผ่านอาหารที่ปรุงขึ้น
  5. เมื่อได้ข้อสรุปเกี่ยวกับรูปแบบของคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ แล้ว จะมีการรวมรวบ ตรวจสอบและจัดหน้าข้อความ แผนที่ถนน รูปภาพ ตลอดจนเนื้อหาต่างๆ  จากนั้นจึงส่งเนื้อหาที่ผ่านการอนุมัติแล้วเข้าสู่กระบวนการพิมพ์  ภายใน 2-3 สัปดาห์หลังจากนั้น คู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ จะออกจากแท่นพิมพ์พร้อมขนส่งไปวางจำหน่ายยังจุดจำหน่ายต่างๆ เกือบจะทันทีที่คู่มือถูกส่งเข้าโรงพิมพ์ ทีมผู้ตรวจสอบของมิชลินจะกลับไปทำหน้าที่ของตนนอกสถานที่อีกครั้ง เพื่อติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวล่าสุด และเตรียมพร้อมสำหรับการคัดเลือกร้านอาหารและที่พักในปีต่อไป