กิจกรรม
ล่าสุดของคุณ
!

ยินดีต้อนรับสู่เครื่องมือที่เก็บประวัติการใช้งานของคุณ

เราได้บันทึกข้อมูลที่สำคัญจากการค้นหาก่อนหน้านี้ของคุณเพื่อทำให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น

???private_mode_title???

???private_mode_text???

ยางรถยนต์ที่ถูกเรียกดูล่าสุด

ตัวแทนจำหน่ายที่ถูกเรียกดูล่าสุด

การค้นหาครั้งล่าสุด

ทำไมต้องเลือกยางมิชลิน...

เพราะมิชลินเลือกสรรสมรรถนะเด่น ที่เหมาะกับการขับขี่ของคุณ มาผสานกันอย่างลงตัวไว้ในยางมิชลินทุกเส้น

MICHELIN Total Performance คือแนวคิดในการพัฒนายางมิชลิน เพราะมิชลินเข้าใจ...คุณต้องการสมรรถนะยางที่หลากหลายและแตกต่างกัน

มิชลินจึงเลือกสรรหลายสมรรถนะเด่น ที่เหมาะกับการขับขี่ของคุณ มาผสานกันอย่างลงตัวไว้ในยางมิชลินทุกเส้น
เติมเต็มทุกสมรรถนะที่คุณต้องการ เพื่อให้คุณพร้อมออกไปใช้ชีวิตได้มากกว่าที่เคย

 

มิชลินเอาชนะความท้าทายในการนำสมรรถนะเด่นเหล่านี้มาผสานไว้ในยางเส้นเดียว

และคุณไม่จำเป็นต้องเลือกคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งอีกต่อไป เพราะยางมิชลินสามารถให้คุณได้ทั้งหมด

 

สิ่งนี้คือมิชลินเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 • ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง

  เพราะมิชลินเข้าใจการใช้ยางและความต้องการในการขับขี่ของคุณ

 • รวบรวมวัตถุดิบเข้าด้วยกัน

  มิชลินพัฒนาและรวมวัตถุดิบ กว่า 200 ชนิดหรือมากกว่านั้นเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ยาง 1 เส้น

 • การออกแบบ

  มิชลินออกแบบลายดอกยางต่างๆ และผ่านการจำลองการใช้งาน เพื่อผลิตยางรถยนต์ที่ดีที่สุด

 • การทดสอบความแข็งแรง

  มิชลินทำการวิ่งทดสอบยางรถยนต์มากกว่า 16 พันล้านกิโลเมตรต่อปี (นั่นคือ 40,000 ครั้งรอบดาวเคราะห์โลก)

 • ความเป็นเลิศในการผลิต

  เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตยางแต่ละเส้น

ด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตของยางมิชลินทุกเส้น ทำให้คุณไม่ต้องเปลี่ยนยางอีกครั้งเร็วเกินไป...

เพราะยางมิชลินมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ มิชลินมั่นใจว่าเราเลือกสรรสมรรถนะเด่น ที่เหมาะกับการขับขี่ของคุณ มาผสานกันอย่างลงตัว คุณจึงอุ่นใจได้และเพลิดเพลินไปกับการขับรถของคุณ

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MICHELIN Total Performance

why-Michelin-Innovation

นวัตกรรมใหม่

MICHELIN Total Performance เป็นผลงานความมุ่งมั่นตั้งใจและการพัฒนาด้านยานยนต์ของเราตลอด125 ปีเรานำข้อมูลที่ได้จากสถาบันวิจัยระดับโลกและจากแล็ปที่หนักหน่วงที่สุดซึ่งก็คือมอเตอร์สปอร์ต มาประยุกต์ให้เข้ากับยางรถยนต์ที่คุณใช้บนถนนทั่วไป.

อยากรู้หรือไม่ว่าเราสามารถผลิตยางที่ตอบสนองทุกความต้องการของคุณได้อย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรม

เราใส่ใจและทำหน้าที่สำหรับอนาคตที่ยั่งยืน

สมรรถนะต่างๆของยาง: เช่นการประหยัดน้ำมัน อายุการใช้งานที่ยาวนาน และการขับขี่ที่นุ่มเงียบต่างเป็นสมรรถนะหลักที่ทุกคนอยากได้ นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเราจึงสร้างยาง "สีเขียว" ก่อนที่มาตรฐานใดๆ ในโลกถูกบังคับใช้ และเป็นเหตุผลที่ศูนย์เทคโนโลยีทั่วโลกให้ความสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับวิธีใหม่ๆ เพื่อความยั่งยืน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความยั่งยืน
why-Michelin-sustainability

การรับประกันยางมิชลินสำหรับรถยนต์นั่ง, รถขับเคลื่อน 4 ล้อ และยางรถปิคอัพ

มิชลินรับประกันความเสียหายอันเกิดจากความชำรุดบกพร่องในการออกแบบ กระบวนการผลิต หรือวัสดุส่วนประกอบ สำหรับยางรถยนต์นั่ง ยางรถอเนกประสงค์ขับเคลื่อน 4 ล้อ และยางรถปิคอัพมิชลิน โดยยางดังกล่าวจะต้องใช้งานตามปกติและได้บำรุงรักษาตามคำแนะนำของมิชลินภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในคู่มือรับประกันคุณภาพในกรณีดังต่อไปนี้ ระยะเวลา
รับประกัน 6 ปี นับจากวันที่ซื้อ* หรือ

รับประกันตลอดอายุการใช้งานของดอกยาง** โดยถือเอากรณีที่มาถึงก่อน

*กรณียางที่ซื้อหลัง 3 ปี นับจากวันเดือนปีที่ผลิต จะอยู่ภายใต้การรับประกัน 6 ปีนับจากวันเดือนปีที่ผลิต

**อายุการใช้งานของดอกยาง จะพิจารณาจากความลึกดอกยางเริ่มต้นจนกระทั่งยางสึกถึงจุดวัดความลึกของดอกยางซึ่งอยู่ในร่องของดอกยาง โดยมีความสูงประมาณ 1.6 มม. ถ้าดอกยางสึกไปจนถึงจุดวัดความลึกของดอกยางแล้ว ควรเปลี่ยนยางเส้นใหม่ มิฉะนั้น อาจเกิดอันตรายได้

ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาคำแนะนำ และข้อควรระวังในการใช้งานยางมิชลิน ได้จากผู้แทนจำหน่ายของมิชลิน หรือที่ มิชลิน Hotline 0-2793-6900

หมายเหตุ:

(ก)การรับประกันข้างต้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อท่านได้กรอกแบบใบรับประกันคุณภาพครบถ้วนและส่งมายังบริษัทฯ ภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้ซื้อยางดังกล่าว และการรับประกันดังกล่าวจะสิ้นผลเมื่อครบระยะเวลาการรับประกันที่ระบุไว้ในข้างต้น

(ข)วันที่ซื้อ” หมายถึง วันที่จดทะเบียนรถยนต์ในกรณีของยางที่มากับรถยนต์ใหม่ หรือวันที่ระบุไว้ในใบเสร็จรับเงินสำหรับการซื้อยางดังกล่าว และในกรณีที่ไม่มีหลักฐานการซื้อขายยางดังกล่าว ให้นับอายุของการรับประกันข้างต้นจากวันที่ผลิตยางดังกล่าว

(ค)ในกรณีที่ยางเกิดความเสียหาย ให้ท่านติดต่อผู้แทนจำหน่ายยางเส้นดังกล่าวโดยทันที

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกัน

เกี่ยวกับเรา

เราเป็นบริษัทระดับโลกที่ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1880 ผลิตยางสำหรับประเทศต่างๆ กว่า 170 ประเทศ เราผลิตยางเพื่อสอดรับกับความต้องการเฉพาะและสภาพถนนโดยในท้องถิ่นของคุณ ในโรงงานผลิตกว่า 69 แห่งของเรา พนักงานของเรากว่า 114,000 คนมุ่งมั่นที่จะผลิตยางที่ปลอดภัยที่สุดและเหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ เราเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับยานยนต์สำหรับคนและสินค้า

ร่วมงานกับ มิชลินประเทศไทย

ที่มิชลิน เราสร้างและกำหนดเส้นทางอาชีพของบุคคลากรด้วยความเชื่อที่ว่าทุกคนมีความแตกต่างและมีความสนใจที่หลากหลาย ดังนั้นเราจึงเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสเลือกปฏิบัติงานในสายงานที่สนใจ โดยไม่ปิดกั้นขีดความสามารถของพนักงาน และไม่จำกัดสายงานให้ขึ้นอยู่กับวุฒิการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึงศักยภาพของบุคคลกรนั้นๆ ด้วย คุณจะมีโอกาสมากขึ้นด้วยการฝึกฝนอย่างมืออาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางอาชีพของคุณ ที่มิชลินเราสร้างสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีการสื่อสารแบบสองทาง คือ ทั้งจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบน ให้พนักงานได้เสนอความคิดเห็นต่อหัวหน้างานเพื่อปรับปรุงการทำงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้มิชลินยังมีการจัดอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานได้ก้าวขึ้นไปรับตำแหน่งที่มีความท้าทายยิ่งขึ้น เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตในอาชีพการงานของบุคคลากรทุกคน หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับโอกาสการร่วมงานกับเราที่มิชลินประเทศไทย คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.michelincareers.com/th/tha

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับบริษัทมิชลิน

หากคุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ กรุณาติดต่อเรา

เขียนถึงเรา

33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม9 อาคารเอ ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เขียนถึงเรา

ค้นหาร้านผู้แทนจำหน่าย

 

ค้นหาผู้แทนจำหน่าย

โทรหาเรา

MICHELIN Hotline เบอร์ 02 700 3993
(จันทร์ - ศุกร์ 08.00 - 17.00)
เบอร์โทรศัพท์: +66 2 700 3000
fax: +66 2 016 3078