MICHELIN PILOT POWER

A best-seller combining sporty performance with technology derived from competition.

Why is this the right tyre for me?

รถจักรยานยนต์ แผนภูมิภาพ adhesion route ยาง

Grip

Versatile, the MICHELIN Pilot Power maintains its performance level and provides outstanding grip around corners and on damp surfaces.

moto picto circuit tyres

Technology derived from competition

Thanks to its performance and revolutionary technology taken directly from competition, the MICHELIN Pilot Power has been a best-seller for more than 10 years in the Sport sector.

moto edito pilot power 3 tyres

MICHELIN Pilot Power

รถจักรยานยนต์ แผนภูมิภาพ performance ยาง

Performance at an unbeatable price

MICHELIN Pilot Power is the economical choice for your sporty machine with its unbeatable price.

ความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน
คุณเป็นผู้ใช้งานยางรุ่นนี้เองหรือไม่?
เขียนรีวิว

ยางนี้เหมาะกับรถของฉันหรือไม่?

ขนาดสำหรับยางรุ่นนี้

ขอบ

17''

ตำแหน่ง

190/50 ZR17 (73W)
หน้ากว้าง 190
แก้มยาง 50
ขอบล้อ 17
ดัชนีบรรทุก 73
ความเร็วสูงสุด (W)
คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์
คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์ซึ่งอาจส่งผลกระทบจากใช้งานในบางส่วน กรุณาเลือกใช้เบราว์เซอร์หรืออัพเกรดเบราว์เซอร์ให้ตรงกับรายการข้างล่างเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเยี่ยมชมเว็บไซด์