MICHELIN TRACKER

  • ประสิทธิภาพการเข้าโค้งดีเยี่ยม
  • ยึดเกาะดีเยี่ยม
  • มั่นใจในประสิทธิภาพจนถึงวันที่เปลี่ยนรอบถัดไป
รีวิว MICHELIN TRACKER
คุณเป็นผู้ใช้งานยางรุ่นนี้เองหรือไม่?
เขียนรีวิว

ยางนี้เหมาะกับรถของฉันหรือไม่?

มียาง MICHELIN TRACKER 9 ขนาด

ตำแหน่ง

MICHELIN TRACKER 100/100-18 59R

หน้ากว้าง

100

แก้มยาง

100

ขอบล้อ

18

ดัชนีบรรทุก

59

ความเร็วสูงสุด

R

MICHELIN TRACKER 110/100-18 64R

หน้ากว้าง

110

แก้มยาง

100

ขอบล้อ

18

ดัชนีบรรทุก

64

ความเร็วสูงสุด

R

MICHELIN TRACKER 120/90-18 65R

หน้ากว้าง

120

แก้มยาง

90

ขอบล้อ

18

ดัชนีบรรทุก

65

ความเร็วสูงสุด

R

MICHELIN TRACKER 140/80-18 70R

หน้ากว้าง

140

แก้มยาง

80

ขอบล้อ

18

ดัชนีบรรทุก

70

ความเร็วสูงสุด

R


คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์
คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์ซึ่งอาจส่งผลกระทบจากใช้งานในบางส่วน กรุณาเลือกใช้เบราว์เซอร์หรืออัพเกรดเบราว์เซอร์ให้ตรงกับรายการข้างล่างเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเยี่ยมชมเว็บไซด์