นโยบายความเป็นส่วนตัว - นโยบายความเป็นส่วนตัวและการรายงานข้อมูลสินเชื่อของมิชลินสยาม

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (ซึ่งต่อไปเรียกว่า เราหรือทางเรา) มุ่งมั่นที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า หรือบุคคลที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เนื้อหาในหน้านี้กำหนดนโยบายของเราในการจัดการกับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” รวมถึง “นโยบายการรายงานข้อมูลสินเชื่อ” และวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลเกี่ยวกับการขอสินเชื่อหรือวงเงินสินเชื่อที่เรารวบรวมมา (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า ข้อมูลสินเชื่อ)

นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสินเชื่อที่เราได้รวบรวม ครอบครอง ใช้งาน และเปิดเผย รวมถึงวิธีการที่คุณสามารถเข้าถึง และแก้ไขข้อมูล และวิธีการที่คุณจะสามารถร้องเรียนวิธีการที่เราจัดการข้อมูล ในกรณีที่จำเป็น

คุณอาจได้รับแบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล หากคุณประสงค์ที่จะใช้ประโยชน์จากบริการบางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เราเป็นผู้นำเสนอ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การสอบถามทางอีเมล์ [ติดต่อเรา] บทวิจารณ์ของผู้บริโภคหรือบทวิจารณ์เกี่ยวกับยาง การสำรวจความคิดเห็น คุณสมบัติการแบ่งปันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น ปุ่ม “ถูกใจ” ในเฟซบุ๊ค หรือเครื่องมืออื่น ๆ หรือโปรโมชั่น

เว็บไซต์นี้ไม่ได้รวบรวมหรือจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติ นอกเหนือจากการเข้าสู่ระบบตามที่อยู่ IP ของผู้ใช้งานและข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ระยะเวลาในการเยี่ยมชมเว็บไซต์และประเภทของเบราว์เซอร์ที่ใช้ ซึ่งจะถูกจดจำโดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์และถูกนำไปใช้เพื่อการบริหารจัดการ ระบบและจัดทำสถิติที่จะใช้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น

หลายส่วนในเว็บไซต์ของเรามีการใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ จัดเก็บความชื่นชอบ และข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ ทั้งนี้ ประสบการณ์ของคุณในการเยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์นอาจลดลง หากทำการปิดการใช้งานไม่ให้มีการจัดเก็บคุกกี้ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เราจัดเก็บและมีข้อมูลสินเชื่อประเภทใดอยู่ในความดูแลบ้าง?

เมื่อคุณขอซื้อสินค้าของเราด้วยสินเชื่อ เราอาจต้องตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางการเงินของคุณ และในบางครั้งอาจต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณจาก และ/หรือ ให้ข้อมูลเกี่ยวดังกล่าวแก่หน่วยงานต่าง ๆ  รายงานข้อมูลให้กับสถาบันสินเชื่อในประเทศไทย ซึ่งอาจรวมถึง

 • ชื่อและที่อยู่เดิมและปัจจุบัน วันเกิด ทะเบียนนิติบุคคล เพศของคุณ
 • ข้อมูลที่คุณสมัครขอสินเชื่อเพื่อการค้า (รวมถึงชื่อของผู้ให้บริการสินเชื่อที่เกี่ยวข้องแต่ละราย) ประเภทและจำนวนเงินของสินเชื่อดังกล่าว และข้อเท็จจริงที่เราเข้าถึงข้อมูลสินเชื่อผู้บริโภคของคุณเพื่อประเมินคำขอสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลที่เราและผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ ได้ทำหน้าที่เป็นผู้ให้สินเชื่อแก่คุณและประเภท ข้อตกลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชำระคืนหนี้และจำนวนเงินสูงสุดของสินเชื่อที่เราให้หรือจะจัดหาให้
 • วันที่ที่เราหรือผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ ได้จัดทำสัญญาสินเชื่อกับคุณและวันที่สัญญาสิ้นสุดหรือยุติลง
 • ประวัติการชำระคืนหนี้ของคุณ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากเราหรือผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ หรือไม่ก็ตาม
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินคดีในชั้นศาล ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่สามารถชำระหนี้ของบุคคล และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณะ
 • การชำระเงินที่เป็นหนี้สินกับทางเราหรือผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับสินเชื่อที่จัดหาให้แก่คุณหรือสินเชื่อที่คุณเป็นผู้ค้ำ ประกัน
 • ข้อมูลการกระทำความผิดเกี่ยวกับสินเชื่อที่ร้ายแรงของคุณ ไม่ว่าจะเป็นไปตามความคิดเห็นของเราหรือผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ ก็ตาม
 • ข้อมูลการประเมินของเราที่เกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือทางสินเชื่อ ซึ่งมาจากทางเราหรือเครดิตบูโรบางส่วนหรือทั้งหมดตามข้อมูลที่ระบุข้างต้น ไม่ว่าคุณจะทำข้อตกลงกับเราหรือผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ อันเกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่จัดหาให้แก่คุณก็ตาม

เราจะทำการรวบรวมข้อมูลสินเชื่อจากคำขอสินเชื่อของคุณ และอาจรวบรวมจากเครดิตบูโร ผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่น ๆ ผู้ขอสินเชื่อร่วม ผู้ค้ำประกัน เอกสารอ้างอิงอื่นที่ได้รับจากคุณ องค์กรตรวจสอบหลักทรัพย์ค้ำประกันที่คุณเสนอ เช่น ผู้ประเมิน องค์กรที่ออกเอกสารระบุตัวตนของคุณ และผู้ให้บริการของเราที่มีส่วนช่วยเหลือเราในการจัดหาสินเชื่อ รวมถึงผู้ทวงหนี้และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

การครอบครองและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสินเชื่อของคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสินเชื่อที่คุณส่งมาให้อาจถูกจัดเก็บในรูปแบบ เอกสารหรืออิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าในระบบของเราหรือระบบของผู้ให้บริการของเรา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสินเชื่อดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองโดยนำมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมมาใช้ นอกจากนี้ เรายังกำหนดให้ผู้ให้บริการของเราดำเนินการตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและให้มีหน้าที่ผูกพันในการเก็บรักษาความลับเมื่อครอบครอง และ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสินเชื่อใด ๆ ก็ตามของคุณ

วัตถุประสงค์ที่เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ระบบอาจมีการสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีที่คุณต้องการใช้ประโยชน์จากบริการบางประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริการที่เราเป็นผู้นำเสนอ รวมถึง การสอบถามทางอีเมล (ติดต่อเรา) บทวิจารณ์ของผู้บริโภคหรือบทวิจารณ์เกี่ยวกับยาง การสำรวจความคิดเห็น คุณสมบัติการแบ่งปันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (เช่น ปุ่ม “ถูกใจ” ในเฟซบุ๊ค หรือเครื่องมืออื่น ๆ) หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ  ในแต่ละกรณีเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริการเฉพาะในส่วนที่คุณแจ้งว่าต้องการมีส่วนร่วมเท่านั้น คุณสามารถยกเลิกรับการติดต่อจากเราได้ตลอดเวลา ในกรณีที่คุณไม่ต้องการให้มีการรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ กรุณาอย่าแจ้งหรือส่งมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่เรา

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับซัพพลายเออร์หรือผู้ให้บริการของเราที่เป็นบุคคลภายนอก ซึ่งกับซัพพลายเออร์และผู้ให้บริการดังกล่าวมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ปลอดภัยและเป็นความลับตามข้อตกลงในสัญญา และต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น

วัตถุประสงค์ที่เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลสินเชื่อของคุณ

 • ประกอบการตัดสินใจที่จะให้สินเชื่อกับคุณ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคุณ หรือตกลงให้คุณเป็นผู้ค้ำประกันหรือไม่
 • แจ้งพันธะหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อให้คุณทราบและให้ความช่วยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดสัญญา
 • ดำเนินการทวงหนี้และบังคับหลักทรัพย์ค้ำประกันที่วางไว้ในส่วนของผู้ค้ำประกัน
 • การจัดการกับข้อร้องเรียนและให้ความช่วยเหลือผู้ให้บริการสินเชื่อรายอื่นๆ ที่ดำเนินการในแบบเดียวกัน
 • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลภายนอก

 

เรามีบริการที่ได้รับจากบริษัทอื่นในเครือมิชลิน และคู่สัญญาผู้ให้บริการภายนอก ซึ่งบางส่วนอาจตั้งอยู่นอกประเทศไทย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การเปิดเผยข้อมูลในต่างประเทศ” ด้านล่าง) ซึ่งข้อมูลของคุณอาจถูกผ่านส่งไปยังหน่วยงานดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์นี้

บุคคลภายนอกที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจรวมถึง

 • บริษัทที่เกี่ยวข้องในเครือมิชลินที่อยู่นอกประเทศไทย
 • บุคคลที่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้เพื่อให้เราสามารถจัดหาหรือจัดการบริการหรือธุรกรรมตามที่คุณร้องขอได้ ซึ่งรวมถึง
 • ผู้ให้บริการ เช่น บริการไปรษณีย์ ตัวแทนการจัดส่ง ตัวแทนบริการและให้ความช่วยเหลือ ตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้า
 • ผู้ให้บริการที่เราทำสัญญาให้ดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงระหว่างคุณกับทางเรา
 • ผู้ให้บริการด้านกฎหมาย การตรวจสอบบัญชี การชำระหนี้ การประเมินค่า และผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น ๆ ที่มีหน้าที่รักษาความลับให้แก่เรา
 • ผู้ให้บริการด้านการวิจัยเชิงวิเคราะห์และการวิจัยตลาดซึ่งให้บริการ ด้านการตลาด การวิจัยตลาด หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนธุรกิจของเรา
 • ผู้รับประกัน ผู้ประเมิน และผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์
 • ผู้ค้ำประกันของคุณและบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคุณ
 • ผู้ทวงหนี้
 • หน่วยงานรายการการฉ้อโกง
 • นักลงทุนในอนาคต ผู้ซื้อ หรือบุคคลที่ต้องการรับผลประโยชน์ในส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจเราเป็นครั้งคราวไป
 • บุคคลที่เรามีพันธะหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลตามข้อกำหนดของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวปฏิบัติ รวมถึงผู้ควบคุมกฎระเบียบ หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม (ซึ่งบางส่วนหรือทั้งหมดอาจอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย) ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลสินเชื่อต่อบุคคลภายนอก
   

การเปิดเผยข้อมูลในต่างประเทศ

สยามมิชลิน เป็นส่วนหนึ่งในเครือมิชลิน และเนื่องมาจากโครงสร้างการบริหารจัดการ ผู้รับข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสินเชื่ออาจไม่ได้อยู่ในประเทศไทย แม้ว่าเราจะไม่สามารถจัดทำรายชื่อประเทศทั้งหมดที่ข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปในบางครั้งได้ แต่ประเทศดังกล่าวมักเป็นประเทศที่มิชลินมีสาขาตั้งอยู่ทั่วโลก รายชื่อประเทศดังกล่าวมีอยู่ในเว็บไซต์ของ มิชลินสยาม www.michelin.com.th องค์กรเหล่านี้ที่ไม่ได้อยู่ในประเทศไทยอาจมีหน้าที่ตามกฎหมายในต่างประเทศจะต้องเปิดเผยข้อมูลที่เราแบ่งปันให้ต่อไป

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสินเชื่อ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของมิชลินทำให้คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ที่ทางเราครอบครองอยู่ได้โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านความเป็นส่วนตัว (Privacy Officer) (รายละเอียดการติดต่อตามที่ปรากฏด้านล่าง) โดยทางเราจะพยายามดำเนินการตามคำร้องขอดังกล่าวภายใน 30 วัน

ทั้งนี้ อาจมีข้อยกเว้นบางประการในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้

 • การปฏิเสธที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลของบทบัญญติของกฎหมายไทย หรือคำสั่งศาล
 • การเข้าถึงข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบังคับใช้กฎหมายต่าง ๆ
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีทางกฎหมายที่มีอยู่หรืออาจเกิดขึ้น ระหว่างคุณและมิชลิน และไม่สามารถเข้าถึงได้ตามกระบวนการเปิดเผยพยานหลักฐาน
 • การเข้าถึงข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจทางการค้าที่ละเอียดอ่อน
 • การเข้าถึงข้อมูลที่อาจผิดกฎหมาย
 • การร้องขอเพื่อเข้าถึงข้อมูลที่ไร้สาระหรือเพื่อก่อความรำคาญ
 • เมื่อมีเหตุควรเชื่อว่าการเข้าถึงข้อมูลจะก่อให้เกิดภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของบุคคลหรือสาธารณสุขหรือความปลอดภัยของสาธารณชน

 

การขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลสินเชื่อ

นโยบายความเป็นส่วนตัวของมิชลินทำให้คุณมีสิทธิแจ้งให้เรา ดำเนินการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลของคุณให้ถูกต้อง โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Officer) ตามรายละเอียดการติดต่อด้านล่างนี้

โดยปกติแล้ว ทางเราจะใช้เวลาดำเนินการแก้ไขภายใน 30 วัน นับจากวันที่ที่คุณมีคำร้อง หากมีกรณีที่ต้องล่าช้า เราจะแจ้งให้คุณทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ เรายินดีให้บริการแก้ไขข้อมูลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

ข้อร้องเรียนและข้อพิพาท

หากคุณมีข้อร้องเรียนหรือข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของมิชลิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Officer) (ดูรายละเอียดการติดต่อด้านล่าง)

หนังสือตอบรับคำร้องเรียนจะถูกส่งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับ เราจะดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหาภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ หากเราไม่สามารถทำการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงเหตุผลที่ทำให้เกิดการล่าช้า และระบุวันที่ ที่ทางเราคาดว่าจะสามารถดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเรา รวมถึงแนวทางปฏิบัติและนโยบายความเป็นส่วนตัว กรุณาติดต่อ

ชื่อ: MICHELIN Hotline
อีเมล: customer.support@michelin.com
ที่อยู่: 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์พระราม9 อาคารเอ ถนนพระราม9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์
คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์ซึ่งอาจส่งผลกระทบจากใช้งานในบางส่วน กรุณาเลือกใช้เบราว์เซอร์หรืออัพเกรดเบราว์เซอร์ให้ตรงกับรายการข้างล่างเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเยี่ยมชมเว็บไซด์