ความดันลมยางรถจักรยานยนต์

ตรวจสอบความดันลมยาง (รวมทั้งยางอะไหล่) อย่างน้อยเดือนละครั้งและก่อนการเดินทางไกล

moto edito pressure help and advice

moto edito pressure help and advice

ตรวจสอบความดันลมยางของคุณ

คุณควรตรวจสอบความดันลมยางทุกๆ สองสัปดาห์ขณะยางเย็นตัว (เช่น ยางที่ไม่ได้วิ่งเป็นเวลาอย่างน้อยสองชั่วโมงหรือวิ่งน้อยกว่า 3 กม. ที่ความเร็วต่ำ) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำการปรับตั้งหากคุณใช้แรงดันหลังจากการขับขี่ เช่น ยาง "ร้อน" ในกรณีนี้ โปรดดูคำแนะนำจากผู้ผลิต

อย่าระบายลมจากยางที่ร้อน
อย่าลืมปิดฝาครอบหลังจากตรวจสอบเสร็จแล้ว
ยางที่เติมด้วยไนโตรเจนจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเช่นกัน
ใช้แรงดันลมยางตามที่ผู้ผลิตแนะนำ
คำแนะนำเหล่านี้ใช้ได้กับยางที่ใช้บนท้องถนน โปรดสอบถามผู้ผลิตรถเพื่อขอคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้ในสนามแข่ง

 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม?