MICHELIN

M35

MICHELIN M35

ความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน
คุณเป็นผู้ใช้งานยางรุ่นนี้เองหรือไม่?
เขียนรีวิว

ยางนี้เหมาะกับรถของฉันหรือไม่?

มี 3 ขนาดสำหรับยางรุ่นนี้

Rim

17''

Position

2.25 -17 38P
หน้ากว้าง 2.25
ขอบล้อ 17
ดัชนีบรรทุก 38
ความเร็วสูงสุด P
2.50 -17 43P
หน้ากว้าง 2.50
ขอบล้อ 17
ดัชนีบรรทุก 43
ความเร็วสูงสุด P
2.75 -17 47P
หน้ากว้าง 2.75
ขอบล้อ 17
ดัชนีบรรทุก 47
ความเร็วสูงสุด P

 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม?