MICHELIN ROAD CLASSIC

  • ยึดเกาะดีเยี่ยมแม้บนถนนเปียก
  • เสถียรภาพการขับขี่ที่ดีเยี่ยม
รีวิว MICHELIN ROAD CLASSIC
คุณเป็นผู้ใช้งานยางรุ่นนี้เองหรือไม่?
เขียนรีวิว

ยางนี้เหมาะกับรถของฉันหรือไม่?

มียาง MICHELIN ROAD CLASSIC 19 ขนาด

ตำแหน่ง

MICHELIN ROAD CLASSIC 100/80B17 52H

หน้ากว้าง

100

แก้มยาง

80

ขอบล้อ

17

ดัชนีบรรทุก

52

ความเร็วสูงสุด

H

MICHELIN ROAD CLASSIC 110/70B17 54H

หน้ากว้าง

110

แก้มยาง

70

ขอบล้อ

17

ดัชนีบรรทุก

54

ความเร็วสูงสุด

H

MICHELIN ROAD CLASSIC 110/80B17 57V

หน้ากว้าง

110

แก้มยาง

80

ขอบล้อ

17

ดัชนีบรรทุก

57

ความเร็วสูงสุด

V

MICHELIN ROAD CLASSIC 130/70B17 62H

หน้ากว้าง

130

แก้มยาง

70

ขอบล้อ

17

ดัชนีบรรทุก

62

ความเร็วสูงสุด

H

MICHELIN ROAD CLASSIC 130/80B17 65H

หน้ากว้าง

130

แก้มยาง

80

ขอบล้อ

17

ดัชนีบรรทุก

65

ความเร็วสูงสุด

H

ใหม่

MICHELIN ROAD CLASSIC 130/90B17 68V

หน้ากว้าง

130

แก้มยาง

90

ขอบล้อ

17

ดัชนีบรรทุก

68

ความเร็วสูงสุด

V

MICHELIN ROAD CLASSIC 140/80B17 69V

หน้ากว้าง

140

แก้มยาง

80

ขอบล้อ

17

ดัชนีบรรทุก

69

ความเร็วสูงสุด

V

MICHELIN ROAD CLASSIC 150/70B17 69V

หน้ากว้าง

150

แก้มยาง

70

ขอบล้อ

17

ดัชนีบรรทุก

69

ความเร็วสูงสุด

V

MICHELIN ROAD CLASSIC 150/70R17 69H

หน้ากว้าง

150

แก้มยาง

70

ขอบล้อ

17

ดัชนีบรรทุก

69

ความเร็วสูงสุด

H

คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์
คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์ซึ่งอาจส่งผลกระทบจากใช้งานในบางส่วน กรุณาเลือกใช้เบราว์เซอร์หรืออัพเกรดเบราว์เซอร์ให้ตรงกับรายการข้างล่างเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเยี่ยมชมเว็บไซด์