Why choose MICHELIN Starcross 5 mini tyres?

picto adhesion route

Improved grip and durability

Optimized performance for young riders and racers: Improved grip and durability compared to previous range*. 

 

*Tests conducted at the request of Michelin in 2017/09 by 4 National MX pilots, on sizes 70/100-19 (front) and 90/100-16 (rear), comparing the new MICHELIN StarCross 5 Medium to MICHELIN Starcross MH3

michelin star cross 150

A simple and various range

A complete and simple tyre range  covering all junior sizes, with 2 options for 85cc to 150cc : Medium or Soft*

 

*MICHELIN StarCross 5 Medium and MICHELIN StarCross 5 Soft options for 85cc to 150cc and MICHELIN StarCross 5 Mini option for 50cc to 65cc motorcycles.

michelin starcross mini ambiance

Chosen by young champions  

In France, Quentin Prugnières, running with MICHELIN StarCross 5 tires, won 2019 French Motocross Championship ‘Espoirs’ category. 

ความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน
คุณเป็นผู้ใช้งานยางรุ่นนี้เองหรือไม่?
เขียนรีวิว

ยางนี้เหมาะกับรถของฉันหรือไม่?

มี 5 ขนาดสำหรับยางรุ่นนี้

ขอบ

10''
12''
14''

ตำแหน่ง

2.5 -10 33J
หน้ากว้าง 2.50
แก้มยาง 0
ขอบล้อ 10
ดัชนีบรรทุก 33
ความเร็วสูงสุด J
2.75 -10 37J
หน้ากว้าง 2.75
แก้มยาง 0
ขอบล้อ 10
ดัชนีบรรทุก 37
ความเร็วสูงสุด J
2.5 -12 36J
หน้ากว้าง 2.50
แก้มยาง 0
ขอบล้อ 12
ดัชนีบรรทุก 36
ความเร็วสูงสุด J
80/100 -12 41M
หน้ากว้าง 80
แก้มยาง 100
ขอบล้อ 12
ดัชนีบรรทุก 41
ความเร็วสูงสุด M
60/100 -14 29M
หน้ากว้าง 60
แก้มยาง 100
ขอบล้อ 14
ดัชนีบรรทุก 29
ความเร็วสูงสุด M
คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์
คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์ซึ่งอาจส่งผลกระทบจากใช้งานในบางส่วน กรุณาเลือกใช้เบราว์เซอร์หรืออัพเกรดเบราว์เซอร์ให้ตรงกับรายการข้างล่างเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเยี่ยมชมเว็บไซด์