ความเร็วยางสูงสุดและดัชนีน้ำหนักบรรทุก

ความเร็วสูงสุด


รหัสความเร็วสูงสุดหมายถึงความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถรับน้ำหนักตามที่ระบุในดัชนีน้ำหนักบรรทุก ภายใต้สภาพการใช้งานที่กำหนดโดยผู้ผลิต

moto edito speed index help and advice

moto edito load index help and advice

ดัชนีน้ำหนักบรรทุก

รหัสความเร็วสูงสุดหมายถึงความเร็วสูงสุดที่ยางสามารถรับน้ำหนักตามที่ระบุในดัชนีน้ำหนักบรรทุก ภายใต้สภาพการใช้งานที่กำหนดโดยผู้ผลิต

คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์
คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์ซึ่งอาจส่งผลกระทบจากใช้งานในบางส่วน กรุณาเลือกใช้เบราว์เซอร์หรืออัพเกรดเบราว์เซอร์ให้ตรงกับรายการข้างล่างเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเยี่ยมชมเว็บไซด์