Choose a language
tyre repair

การซ่อมแซมยาง:: ยางของฉันสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่?

ยางของคุณมีรอยรั่วหรือไม่? คุณอยากรู้ไหมว่าสามารถซ่อมแซมยางได้หรือไม่ และทำอย่างไร? ค้นหาคำตอบได้ในบทความนี้

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่าสามารถซ่อมแซมยางเส้นไหนได้บ้าง?

สิ่งแรกที่ควรทราบคือ ตำแหน่งของรูรั่ว

ที่บริเวณดอกยาง:

โดยส่วนใหญ่แล้วจะสามารถซ่อมแซมยางที่รั่วบริเวณดอกยางได้ โดยปกติแล้วจะสามารถซ่อมแซมยางได้หากรูรั่วไม่ใหญ่เกินไป อย่างไรก็ตาม เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องถอดยางออกตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรอยปริและ/หรือความเสียหายในการขับที่ความเร็วต่ำ

บริเวณไหล่ยาง

ไม่สามารถซ่อมแซมยางบริเวณนี้ได้ จะต้องทำการเปลี่ยนยาง

ที่ด้านข้าง:

โดยทั่วๆ ไปจะไม่สามารถซ่อมแซมยางที่มีรูรั่วที่ด้านข้างได้ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่รูรั่วดังกล่าวจะสร้างความเสียหายและทำให้โครงสร้างโดยรวมอ่อนแอลง

มีข้อยกเว้นหนึ่งประการ:
หากความเร็วสูงสุดที่ระบุไว้ที่แก้มยางไม่เกินอัตรา T จะสามารถซ่อมแซมแก้มยางได้หากรูรั่วมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 3 มม. หากเกิดดัชนีดังกล่าว ไม่แนะนำให้ซ่อมแซมยางอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านความปลอดภัย

ในกรณีใดบ้างที่ไม่สามารถซ่อมแซมรูรั่วของยางที่บริเวณดอกยางได้?

เมื่อเกิดรูรั่วของยางขึ้น จะมีระยะทางที่รถวิ่งโดยไม่มีลมยางก่อนที่จะรถจะหยุดนิ่งเป็นระยะทางไม่มากก็น้อยแตกต่างกัน เมื่อขับรถที่ยางแบนหรือมีแรงดันลมยางต่ำ โครงสร้างโดยรวมของยางอาจเสียหาย (เป็นรอยไหม้ พื้นผิวสัมผัสไม่สม่ำเสมอ ยางผิดตำแหน่ง)

ระบบดังกล่าวทำงานอย่างไร?

เมื่อคุณขับขี่ในขณะที่แรงดันลมยางต่ำหรือยางแบนแก้มยางจะถูกบด

ซึ่งจะเป็นการทำร้ายโครงสร้างโดยรวมของยางและอาจนำไปสู่ปัญหาหลายประการ:

- ยางเป็นริ้วๆ หรือไหม้ : เกิดรอยขึ้นที่ด้านในหลังจากการบดยางเนื่องจากไม่มีลม (แรงดันลมยางต่ำ)
- ยางด้านในปริแตก : ชิ้นส่วนของยางโดนความร้อนและปริแตกออก
- การที่ใส่ยางผิดตำแหน่งอาจเป็นสาเหตุของยางระเบิด

หากโครงยางเสียหาย ยางของคุณจะอ่อนแอเกินกว่าจะซ่อมแซมได้ แม้ว่ารูรั่วจะอยู่ที่บริเวณดอกยางก็ตาม

การซ่อมแซมยาง: 3 วิธี

มีวิธีการซ่อมแซมยางมีอยู่สามวิธี:

- ด้วย PRP หรือที่เรียกว่า “ปะยางแบบดอกเห็ด” : การซ่อมแซมยางวิธีนี้ต้องกระทำโดยผู้เชี่ยวชาญ และเป็นวิธีที่ดีที่สุด ผู้เชี่ยวชาญจะถอดยางออก ตรวจสอบด้านในเพื่อตรวจสอบความเสียหาย แต่งรู สอด PRP จากด้านในและติดกาวเข้าที่เพื่อปิดผนึกให้แน่น

- ใช้ไหมแทงยาง: เสียบเข้าไปในยางจากด้านนอก ไม่แนะนำให้ซ่อมแซมยางด้วยวิธีนี้โดยเด็ดขาด เนื่องจากไม่มีการตรวจสอบด้านในเพื่อประเมินความเสียหายของยางหลังจากที่วิ่งด้วยแรงดันลมยางต่ำหรือแบน

- ใช้แผ่นปะ: วิธีนี้จะเหมือนกับวิธีการที่ใช้ปะยางในจักรยาน ไม่แนะนำให้ใช้การซ่อมแซมด้วยวิธีนี้เช่นกัน เนื่องจากจะเป็นการปะที่ด้านใน ไม่ใช่ที่ดอกยางและเนื้อยางด้านใน ดังนั้นจึงมีความเสียงที่จะเกิดการซึมเข้าของน้ำและเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับชั้นยาง (ที่มีโลหะบางส่วน) หากมีความเสียหายนี้เกิดขึ้น อาจเป็นสาเหตุของยางระเบิดได้

ชุดซ่อมแซมยาง: สามารถใช้ซ่อมยางอย่างมีประสิทธิภาพได้หรือไม่?

โดยปกติแล้วชุดซ่อมแซมยางจะประกอบด้วยสเปรย์ซ่อมแซมรูรั่วที่จะอุดรูโดยการฉีดโฟมเข้าสู่ยางมิชลินไม่แนะนำให้ใช้การซ่อมแซมยางด้วยวิธีการนี้แบบถาวร เนื่องจากไม่มีการตรวจสอบด้านในของยาง ซึ่งอาจะทำให้คุณเกิดความเสี่ยงต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น

เมื่อเกิดกรณียางรั่ว ขอแนะนำให้เปลี่ยนล้ออะไหล่แล้วนำยางที่รั่วไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ หากคุณไม่มีล้ออะไหล่ หรือไม่สามารถใช้งานได้ ให้เรียกรถยกเพื่อนำรถคุณไปที่อู่ที่ใกล้ที่สุด

หากไม่สามารถกระทำได้ จึงค่อยเลือกใช้ชุดซ่อมแซมยางเป็นทางเลือกสุดท้าย การซ่อมแซมยางด้วยวิธีนี้เป็นวิธีการชั่วคราวเท่านั้น คุณจึงต้องขับรถไปที่ศุนย์บริการหรืออู่ที่ใกล้ที่สุดเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่าสามารถซ่อมยางได้หรือไม่หรือต้องเปลี่ยน

map search desktop

ค้นหาร้านตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์ที่อยู่ใกล้คุณ

ค้นหาจาก
ที่อยู่ จังหวัด หรือรหัสไปรษณีย์
รถยนต์
  • รถยนต์
  • รถจักรยานยนต์
  • จักรยานยนต์
ค้นหาจากตำแหน่งของฉัน
ค้้นหา

การซ่อมแซมยางโดยผู้เชี่ยวชาญ

การซ่อมแซมยางแบบมีประสิทธิภาพเป็นกระบวนการทางเทคนิค และควรให้ผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ดำเนินการ ผู้เชี่ยวชาญรู้วิธีการตรวสอบภายในยางเพื่อพิจารณาว่าสามารถซ่อมแซมได้หรือไม่

tyre repair step 1

หลังจากที่ตรวจหาตำแหน่งที่แน่นอนของรูรั่วแล้ว จะต้องนำสิ่งแปลกปลอมออก

tyre repair step 2

หลังจากนั้นทำความสะอาดด้านในของยาง และใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อซ่อมแซมส่วนที่เสียหาย

tyre repair step 3

โดยใช้ “ดอกเห็ดปะยาง” สอดเข้าไปในรูจากด้านในสู่ด้านนอก

tyre repair step 4

แล้วตัดส่วนที่เกินออก

รูรั่วจะถูกเติมเต็มและปิดผนึกอย่างเหมาะสม

การซ่อมแซมยางที่รั่วนั้นปลอดภัยหรือไม่?

114132666 comp

ในบางครั้ง ยางรถยนต์จะใช้เพื่อการขับขี่ที่ความเร็วสูง จึงเป็นเหตุผลที่ต้องซ่อมแซมยางด้วยขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของคุณ

การซ่อมแซมยางจะปลอดภัยหากดำเนินการอย่างเหมาะสม จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ดำเนินการ หากตรวจสอบแล้วพบว่าสามารถซ่อมแซมยางได้ ผู้เชี่ยวชาญจะใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่ออุดรอยรั่วเพื่อให้สามารถใช้ยางได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนก่อนที่จะรั่ว

หากยางไม่เสียหายจากการวิ่งในขณะที่ยางแบน อายุการใช้งานของยางจะเหมือนกับก่อนที่ยางจะรั่ว

สามารถซ่อมแซมยางได้ทุกชนิดหรือไม่?

“ในบางครั้งยางออกแบบมาเพื่อการใช้งานในแบบเฉพาะเจาะจง คุณสมบัติเฉพาะเหล่านี้อาจเป็นก่อให้เกิดคำถามว่าสามารถซ่อมได้หรือไม่

ยางที่มีลักษณะเฉพาะจะมีสามประเภท:

1 - ยางแบบ Acoustic ที่มีโฟมซับเสียง :

ยางชนิดนี้จะมีโฟมพิเศษที่ช่วยลดเสียงรบกวนจากยางในขณะวิ่งยางชนิดนี้สามารถซ่อมแซมได้เหมือนยางแบบมาตรฐานผู้ผลิตบางรายไม่ได้ให้ล้ออะไหล่มากับรถบางรุ่นและเลือกที่จะใช้ยางที่ทนต่อการถูกเจาะกว่าปกติในกรณีดังกล่าว:

2 - ยางแบบเซลฟ์ซีล :

ยางชนิดนี่จะสามารถซ่อมแซมตัวเองได้สำหรับรูรั่วที่เกิดขึ้นบริเวณดอกยางเมื่อเกิดรูรั่ว จะมีชิ้นส่วนของยางเข้ามาอุดรูดังกล่าวเองยางชนิดนี้สามารถซ่อมแซมได้เหมือนยางแบบมาตรฐาน

หากยางแบบเซลฟ์ซีลมีจำหน่ายในขนาดที่ผู้ผลิตรถของคุณกำหนด คุณสามารถเลือกใช้ยางดังกล่าวได้

3 - ยางรันแฟลต:

ยางชนิดนี้ช่วยให้สามารถขับขี่ต่อไปยังศูนย์บริการหรืออู่ที่ใกล้ที่สุดหลังจากยางรั่วโดยไม่สร้างความเสียหายต่อภายในยางที่มิชลินยางรันแฟลตจะมีเครื่องหมาย ZP (Zero Pressure) และ/หรือ EMT (Extended Mobility Tyres)ยางรันแฟลตจะสามารถซ่อมแซมได้หนึ่งครั้ง

โปรดจำไว้ว่ายางรันแฟลตต้องใส่กับล้อพิเศษที่ประยุกต์ขึ้นสำหรับรถบางประเภท และไม่สามารถใส่กับล้อธรรมดาได้

คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์
คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์ซึ่งอาจส่งผลกระทบจากใช้งานในบางส่วน กรุณาเลือกใช้เบราว์เซอร์หรืออัพเกรดเบราว์เซอร์ให้ตรงกับรายการข้างล่างเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเยี่ยมชมเว็บไซด์