ฉันจะดูแลยางของฉันได้อย่างไร?

การหมั่นตรวจ สังเกตอาการ และการแก้ไขปัญหา จะช่วยรักษายางของคุณให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น

car edito circle tyre flat or soft tips and advice

car edito circle tyre flat or soft tips and advice

ยางของฉันแบนหรือมีลมอ่อน
car edito circle tread looks trail tips and advice

car edito circle tread looks trail tips and advice

ดอกยางมีความเสียหาย
car edito circle sidewall is damaged tips and advice

car edito circle sidewall is damaged tips and advice

แก้มยางเสียหาย

 

car edito vibrationshimmy tips and advice

car edito vibrationshimmy tips and advice

การควบคุมรถผิดปกติ
car edito tyre repair tips and advice

car edito tyre repair tips and advice

ยางของฉันสามารถซ่อมได้ไหมและซ่อมอย่างไร?

 

 

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมใช่ไหม?