การเพิ่มความปลอดภัยทางถนนสำหรับทุกคน

มิชลินมีความกระตือรือร้นที่จะดำเนินการเพื่อช่วยชีวิตผู้คนให้มากขึ้น

moto edito landing page road safety help and advice

ความท้าทายในการทำให้ถนนปลอดภัย

ทุกๆ ปีมีผู้เสียชีวิต 1.2 ล้านคนและอีก 50 ล้านคนได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางจราจร ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของเยาวชน รัฐบาล องค์กรระหว่างประเทศ และภาคธุรกิจต้องเพิ่มความพยายามในการทำให้ถนนปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน และดำเนินการสร้างความตระหนักและการฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้ถนนทุกราย

แคมเปญการสร้างจิตสำนึก

มิชลินได้ให้ความสำคัญต่อกฎบัตรความปลอดภัยทางถนนของยุโรปในปี 2004 และช่วยปรับปรุงความปลอดภัยบนท้องถนนด้วยการทำแคมเปญการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยบนท้องถนนและจัดการฝึกอบรมสำหรับผู้ใช้ถนน จนถึงปัจจุบัน มิชลินได้ให้ความสำคัญกับ 15 ประเทศในทวีปยุโรป เช่นเดียวกับในทวีปยุโรป แอฟริกา อเมริกา และเอเชีย หลังจากในอินเดีย กลุ่มมิชลินได้ดำเนินแผนงานสำหรับคนหนุ่มสาวและผู้ขับขี่ที่ได้รับใบอนุญาตใหม่ในสหรัฐอเมริกาและบราซิลในปี 2014 ก่อนที่จะขยับไปให้ความสำคัญกับประเทศจีนในปี 2015

กลุ่มมิชลินได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยการร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศ

moto edito golden rules help and advice

คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์
คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์ซึ่งอาจส่งผลกระทบจากใช้งานในบางส่วน กรุณาเลือกใช้เบราว์เซอร์หรืออัพเกรดเบราว์เซอร์ให้ตรงกับรายการข้างล่างเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเยี่ยมชมเว็บไซด์