moto banner bg circuit3 tyres

ยางแข่ง

แรงดันที่เหมาะสมบนสนามแข่ง

แรงดันที่เหมาะสมจะช่วยดึงสมรรถนะสูงสุดออกมาได้ ควรทำการตั้งค่าแรงดันภายใต้อุณหภูมิโดยรอบ และตั้งค่าแรงดันตามประเภทยางที่คุณเลือกติดตั้งเข้ากับจักรยานยนต์ของคุณ:

moto edito pression schema Help and Advice
moto edito tab pressure on track passion for riding

ทีมงานด้านเทคนิคของมิชลินพร้อมให้คำแนะนำในสถานที่เกี่ยวกับการปรับแรงดันลมยางสำหรับผู้ขับขี่ที่เข้าแข่งขันด้วยยางประเภทมิชลิน พาวเวอร์ เพอร์ฟอร์มแมนซ์ โดยขึ้นอยู่กับ:

  • อุณหภูมิของลมอัด/สนามแข่ง

  • การเสียดสีของพื้นสนามแข่ง

  • ระดับทักษะของผู้ขับขี่

การใช้งานเครื่องอุ่นล้อยาง:

ยางมิชลิน พาวเวอร์ สลิค อีโว มิชลิน พาวเวอร์ คัพ อีโว และมิชลิน พาวเวอร์ อาร์เอสได้รับการออกแบบมาให้มีระยะเวลาในการอุ่นเครื่องที่รวดเร็ว ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องอุ่นล้อยาง

ในขณะที่ใช้เครื่องอุ่นล้อยาง แรงดันที่ถูกตั้งค่าภายใต้อุณหภูมิโดยรอบก่อนการขับขี่ครั้งแรกควรมีค่าเท่าเดิมกับในขณะที่ไม่ได้ใช้เครื่องอุ่นล้อยาง

การใช้งานเครื่องอุ่นล้อยางจะทำให้แรงดันยางสูงขึ้นไปจนถึงแรงดันปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และไม่เคยมีกรณีใดๆ ในการใช้งานเครื่องอุ่นล้อยางที่ทำให้ยางมีแรงดันที่ต่ำกว่าแรงดันปฏิบัติงานขณะเริ่มขับขี่ โดยเป้าหมายหลักในการใช้งานเครื่องอุ่นล้อยางก็เพื่อช่วยเพิ่มแรงดันยางให้สูงขึ้นไปจนถึงแรงดันปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดเวลาอุ่นเครื่องยางในช่วงเริ่มต้นการขับขี่

ควรใช้งานเครื่องอุ่นล้อยางด้วยอุณหภูมิระหว่าง 70 องศาเซลเซียส (พื้นผิวเย็น) และ 90 องศาเซลเซียส (พื้นผิวร้อน) เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนการขับขี่ครั้งแรก

ไม่ควรตั้งค่าอุณหภูมิของเครื่องอุ่นล้อยางไว้สูงเกินไปในสภาพอากาศเย็น และยิ่งอากาศเย็นเท่าใด อุณหภูมิของเครื่องอุ่นล้อยางก็ควรตั้งค่าให้ต่ำลงไปเท่านั้นเพื่อป้องกันการเกิดสภาวะเย็นตัวของล้อยางขณะขับขี่ เนื่องจากยางที่เย็นตัวลงในขณะขับขี่อาจลดความสามารถของผู้ขับขี่ในการรับรู้ถึงระดับประสิทธิภาพที่แท้จริงได้

ในกรณีที่ใช้งานเครื่องอุ่นล้อยางกับยางมิชลิน พาวเวอร์ เรน ควรตั้งอุณหภูมิเครื่องไว้ระหว่าง 30 องศาเซลเซียส (พื้นผิวเย็น) และ 50 องศาเซลเซียส (พื้นผิวร้อน)

แรงดันเหล่านี้คือแรงดันที่แนะนำสำหรับการใช้งานในสนามแข่ง โดยเราขอแนะนำให้ใช้แรงดันที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับการใช้งานบนถนน และสำหรับการใช้งานยางรถแข่งบนถนน หรือยางสำหรับถนนที่ใช้งานบนสนามแข่งเป็นครั้งคราว นี่เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบว่าแรงดันลมยางได้กลับสู่ค่าแรงดันที่เหมาะสมสำหรับใช้งานบนถนนหลังจากการใช้งานบนสนามแข่ง

คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์
คุณกำลังใช้งานเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นที่ไม่รองรับการทำงานของเว็บไซด์ซึ่งอาจส่งผลกระทบจากใช้งานในบางส่วน กรุณาเลือกใช้เบราว์เซอร์หรืออัพเกรดเบราว์เซอร์ให้ตรงกับรายการข้างล่างเพื่อประโยชน์สูงสุดในการเยี่ยมชมเว็บไซด์